Polityka Prywatności

Poważnie traktujemy ochronę danych osobowych 

Ochrona Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Kiedy odwiedzacie naszą stronę internetową, nasze serwery internetowe automatycznie zapisują adres IP Państwa dostawcy usług internetowych, stronę internetową, z której nas odwiedzacie, podstrony na naszej stronie internetowej, które odwiedzacie oraz datę i czas trwania Państwa wizyty. Informacje te są absolutnie niezbędne do technicznej transmisji stron internetowych i bezpiecznej pracy serwera. Nie dokonujemy spersonalizowanej oceny tych danych. 

W przypadku przesłania nam danych za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane te będą przechowywane na naszych serwerach w trakcie tworzenia kopii zapasowej danych. Państwa dane będą wykorzystywane przez nas tylko w celu przetworzenia Państwa zgłoszenia. Dane będą traktowane jako ściśle poufne. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim. 

Podmiot odpowiedzialny: 

HSF E-Commerce Sp. z o.o. 
Robert Sobolewski 
ul. Za Motelem 2
62-080 Tarnowo Podgórne / Sady
Polska 

E-Mail: info@outliv.pl
Telefon: +48 61 64 88 900

 

Dane osobowe 

Dane osobowe to dane o Państwu. Obejmują one imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail. Możecie Państwo również nie ujawniać żadnych danych osobowych, aby odwiedzić naszą stronę internetową. W niektórych przypadkach potrzebujemy jednak Państwa imienia i adresu, jak również dalszych informacji, aby móc zaoferować żądaną usługę.  

To samo dotyczy sytuacji, gdy dostarczamy Państwu materiały informacyjne na żądanie lub odpowiadamy na Państwa pytania. W takich przypadkach zawsze dodatkowo będziemy zwracać Państwu na to uwagę. Ponadto przechowujemy tylko te dane, które zostały nam przesłane automatycznie lub dobrowolnie. 

Jeśli korzystacie Państwo z którejś z naszych usług, zazwyczaj gromadzimy tylko te dane, które są niezbędne do świadczenia tych usług. Możemy poprosić o dalsze informacje, których podanie jest dobrowolne. W każdym przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe, robimy to w celu zapewnienia Państwu realizacji naszych usług lub realizacji naszych celów komercyjnych. 

 

Automatycznie przechowywane dane Pliki dziennika serwera  

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to: 

Data i godzina złożenia zapytania, 
- Nazwa żądanego pliku, 
- Strona, z której zgłoszono żądanie pliku. 
- Status dostępu (plik przesłany, plik nie znaleziony itp.) 
- stosowana przeglądarka internetowa i system operacyjny 
- pełny adres IP komputera składającego zgłoszenie 
- ilość przesyłanych danych 

Dane te nie będą łączone z innymi źródłami danych. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego zainteresowania poprawą stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.    

Ze względów bezpieczeństwa technicznego, w szczególności w celu zapobieżenia próbom ataku na nasz serwer WWW, przechowujemy te dane przez krótki okres czasu. Na podstawie tych danych nie jesteśmy w stanie przeprowadzić analiz na temat poszczególnych osób. Najpóźniej po upływie siedmiu dni dane są anonimizowane na poziomie domeny poprzez skrócenie adresu IP tak, że nie jest już możliwe ustalenie odniesienia do indywidualnego użytkownika. Ponadto dane te są przetwarzane anonimowo dla celów statystycznych; nie są porównywane z innymi danymi ani przekazywane osobom trzecim, nawet w formie wyciągów. Tylko w ramach statystyk naszego serwera, które publikujemy co dwa lata w naszym sprawozdaniu z działalności, wyświetlana jest liczba odsłon. 

 

Ciasteczka (Cookies) 

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, możemy przechowywać informacje na Twoim komputerze w formie plików cookie. Cookies to małe pliki, które są przesyłane z serwera internetowego do przeglądarki i przechowywane na dysku twardym Państwa urządzenia. W tym miejscu zapisywany jest tylko adres protokołu internetowego - bez danych osobowych. Informacje te, przechowywane w plikach cookie, pozwalają na automatyczne rozpoznanie użytkownika przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej, co ułatwia korzystanie z niej. Podstawą prawną stosowania plików cookie jest uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Oczywiście można również odwiedzić naszą stronę internetową bez akceptowania plików cookie. Jeśli nie chcesz, aby Państwa komputer był rozpoznany przy następnej wizycie, możesz również odmówić używania plików cookie, zmieniając ustawienia w przeglądarce na "Nie zezwalaj na zapis i odczyt w plikach cookie". Odpowiednią procedurę można znaleźć w instrukcji obsługi przeglądarki. Jeśli jednak użytkownik odrzuci stosowanie plików cookie, mogą istnieć ograniczenia w korzystaniu z niektórych obszarów naszej strony internetowej.  

 

Google Tag Manager 

Ta strona korzysta z Google Tag Manager. Narzędzie wyzwala inne znaczniki, które mogą same gromadzić dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do danych osobowych. Jeśli dezaktywacja została dokonana na poziomie domeny lub pliku cookie, będzie ona trwała dla wszystkich tagów śledzenia zaimplementowanych w Google Tag Manager. Polityka prywatności Google dotycząca tego narzędzia znajduje się na stronie: https://www.google.pl/tagmanager/use-policy.html  

 

Google Analytics z funkcją anonimizacji 

Korzystamy z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwanej dalej "Google", na naszej stronie internetowej. Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim komputerze, aby pomóc witrynie przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. 

Informacje generowane przez te pliki cookie, takie jak czas, miejsce i częstotliwość wizyt na stronie internetowej, w tym adres IP użytkownika, są przekazywane do Google i przechowywane przez nią w Stanach Zjednoczonych. 

Używamy Google Analytics z dodatkiem "_gat._anonimizeIp" na naszej stronie internetowej. Powoduje to, że Państwa adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym izostanie skrócony przez Google i będzie tym samym zanonimizowany. 

Google będzie korzystało z tych informacji w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika, sporządzania dla nas raportów o aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. 

Google nie będzie łączyć Państwa adresu IP z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google zgodnie z własnymi specyfikacjami. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej może okazać się niemożliwe. 

Ponadto Google oferuje dodatek dezaktywacyjny dla najpopularniejszych przeglądarek, który daje większą kontrolę nad tym, jakie dane Google zbiera na temat odwiedzanych stron internetowych. Dodatek informuje JavaScript (ga.js) firmy Google Analytics, że do Google Analytics nie należy przesyłać żadnych informacji o wizycie na stronie internetowej. Jednak wyłączenie przez Google Analytics dodatku dezaktywacyjnego dla przeglądarek nie uniemożliwia przesyłania informacji do nas lub do innych usług analityki internetowej, z których możemy korzystać. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji dodatku dla przeglądarek, kliknij na poniższy link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl  

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na to, aby Google łączył historię przeglądania stron internetowych i aplikacji z kontem Google i wykorzystywał informacje z konta Google do personalizacji reklam, Google wykorzysta te informacje w połączeniu z danymi Google Analytics w celu utworzenia list odbiorców z różnych urządzeń do marketingu. Google Analytics zbiera najpierw Państwa uwierzytelniony identyfikator Google, który jest powiązany z Państwa kontem Google (tzn. danymi osobowymi) na naszej stronie internetowej. Google Analytics tymczasowo skojarzy Twoje ID z danymi Google Analytics, aby zoptymalizować grupę docelową. 

Jeśli się nie zgadzasz, możesz zrezygnować, ustawiając swoje preferencje w sekcji "Moje konto" na swoim koncie Google. 

 

Google reCAPTCHA 

W celu ochrony przed niewłaściwym wykorzystaniem naszych formularzy internetowych oraz ochrony przed spamem, korzystamy z usługi Google reCAPTCHA świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (dalej: Google) jako części niektórych formularzy na stronie internetowej. Sprawdzając ręcznie wprowadzone dane, usługa ta zapobiega prowadzeniu przez zautomatyzowane oprogramowanie (tzw. boty) nadużyć na stronie internetowej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w zakresie ochrony naszej strony internetowej przed nadużyciami oraz bezproblemowej prezentacji naszej obecności w Internecie. 

Google reCAPTCHA używa kodu osadzonego na stronie internetowej, tzw. JavaScript, w celu sprawdzenia metod, które pozwalają na analizę wykorzystania strony internetowej przez użytkownikaAutomatycznie zbierane informacje o korzystaniu z tej strony internetowej, w tym adres IP, są rzesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Ponadto, inne pliki cookie przechowywane w przeglądarce przez usługi Google są oceniane przez Google reCAPTCHA. 

Odczytanie lub zapisanie danych osobowych z pól wejściowych odpowiedniego formularza nie ma miejsca. 

Google posiada certyfikat ochrony prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj: https://www.privacyshield.gov/list. Na podstawie umowy między Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską, Komisja Europejska ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych w odniesieniu do firm certyfikowanych w ramach programu Privacy Shield. 

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, które uniemożliwią zbieranie i przetwarzanie danych (w tym adresu IP użytkownika) dotyczących użytkownika oraz korzystanie przez Google ze strony internetowej, generowane przez JavaScript lub cookies. Należy pamiętać, że może to ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej do Państwa użytku. 

Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych Google można znaleźć tutajhttps://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl 

 

Reklama e-mailowa z rejestracją biuletynu informacyjnego 

Jeżeli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wykorzystamy wymagane w tym celu lub dostarczone przez Państwa oddzielnie dane w celu regularnego wysyłania Państwu naszego newslettera e-mail na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO. 

W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji biuletynu informacyjnego, wysyłając wiadomość do osoby kontaktowej podanej poniżej lub za pośrednictwem linku w biuletynie, który został w tym celu udostępniony. Po wyrejestrowaniu się usuniemy adres e-mail użytkownika, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystanie jego danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania dalszych danych, na które zezwala prawo i o których informujemy w niniejszym oświadczeniu. 

 

YouTube z podwyższoną ochroną danych

Ta strona integruje filmy z YouTube. Strona jest obsługiwana przez Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Używamy YouTube w trybie zwiększonej prywatności. Według YouTube, tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem filmu. Jednakże, tryb wzmocnionej prywatności nie musi wykluczać udostępniania informacji partnerom YouTube. Na przykład, niezależnie od tego, czy oglądasz wideo, czy nie, YouTube łączy się z siecią Google DoubleClick.

Po uruchomieniu wideo z YouTube na tej stronie, łączy się ona z serwerami YouTube. Wtedy Serwer YouTube zostaje poinformowny które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, pozwalasz YouTube do przydzielenia swojego zachowanie surfowania bezpośrednio do osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto, YouTube może przechowywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu po uruchomieniu wideo. Te pliki cookie umożliwiają YouTube uzyskanie informacji o odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane m.in. do gromadzenia statystyk wideo, poprawienie komfortu dla użytkownika oraz a by unikać prób oszustwa. Pliki cookie pozostają na urządzeniu do momentu ich usunięcia.

Po uruchomieniu filmu na YouTube, może on wywołać dalsze operacje przetwarzania danych, nad którymi nie mamy żadnej kontroli.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie ciasteczek), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili cofnąć.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w serwisie YouTube można znaleźć w polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

Reklama e-mailowa bez rejestracji na biuletyn informacyjny i prawo sprzeciwu. 

Jeżeli otrzymamy Państwa adres e-mail w związku ze sprzedażą produktu lub usługi i nie wyrazili Państwo sprzeciwu, zastrzegamy sobie prawo do wysyłania Państwu regularnych ofert na produkty podobne do tych już zakupionych z naszej oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na podstawie Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowymSłuży to ochronie naszych uzasadnionych interesów reklamowych w relacjach z klientami. 

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu swojego adresu e-mail, wysyłając wiadomość do podanej poniżej osoby kontaktowej lub za pośrednictwem linku podanego w tym celu w poczcie reklamowej bez ponoszenia innych kosztów niż koszty transmisji zgodnie z taryfami dostawcy internetu. 

Newsletter jest wysyłany w ramach, przetwarzania w naszym imieniu, przez Usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa adres e-mail. 

Usługodawca ten znajduje się na terenie kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

Bezpieczeństwo i ochrona 

Podjęliśmy techniczne i administracyjne środki ostrożności w celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Wszyscy nasi pracownicy oraz pracujący dla nas usługodawcy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. 

Zawsze, gdy zbieramy i przetwarzamy dane osobowe, są one szyfrowane przed ich przesłaniem. Oznacza to, że Państwa dane nie mogą być niewłaściwie wykorzystane przez osoby trzecie. Nasze środki bezpieczeństwa podlegają ciągłemu procesowi doskonalenia, a nasza polityka prywatności danych osobowych jest stale aktualizowane. Upewnij się, że masz najnowszą wersję. 

 

Prawa, których to dotyczy 

W każdej chwili mają Państwo prawo do informacji, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przechowywanych danych, prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do przekazywania danych i prawo do złożenia skargi zgodnie z wymogami prawa o ochronie danych. 

Prawo do informacji: 

Mogą Państwo zwrócić się do nas z zapytaniem, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane. 

Prawo do sprostowania: 

Jeśli przetwarzamy Państwa dane, które są niekompletne lub nieprawidłowe, mogą Państwo w każdej chwili zażądać ich poprawienia lub uzupełnienia. 

Prawo do usunięcia: 

Mogą Państwo żądać, abyśmy usunęli Państwa dane, jeśli przetwarzamy je w sposób niezgodny z prawem lub jeśli przetwarzanie danych w sposób niezgodny z Państwa uzasadnionymi interesami w zakresie ochrony danych. Należy pamiętać, że mogą istnieć powody, które uniemożliwiają natychmiastowe usunięcie, np. w przypadku prawnie uregulowanych obowiązków w zakresie przechowywania. 

Niezależnie od skorzystania z Państwa prawa do usunięcia danych, usuniemy Państwa dane natychmiast i całkowicie, o ile nie istnieje prawny lub ustawowy obowiązek przechowywania danych w tym zakresie. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: 

Możeszecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzanie danych, jeśli: 

- Kwestionują Państwo poprawność danych – na okres, który pozwala nam zweryfikować poprawność danych. 

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale odmawiacie Państwo usunięcia danych i żądacie w zamian ograniczenia wykorzystania danych, 

- dane nie są nam już potrzebne do zamierzonego celu, ale nadal są potrzebne do dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń prawnych, lub 

- sprzeciwiacie się Państwo przetwarzaniu danych. 

Prawo do przekazywania danych: 

Mogą Państwo zażądać, abyśmy udostępnili Państwu dane, które Państwo nam dostarczyli, w ustrukturyzowanym, powszechnym i czytelnym maszynowo formacie oraz abyśmy mogli przekazać te dane innej odpowiedzialnej osobie bez naszej przeszkody, pod warunkiem, że 

- przetwarzamy te dane na podstawie podanej i możliwej do odwołania przez Państwa umowy lub w celu realizacji zawartej między nami umowy, oraz 

- takie przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem procedur automatycznych. 

Jeżeli jest to technicznie wykonalne, mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o bezpośrednie przekazanie danych osobowych innym administratorom danych. 

Prawo do sprzeciwu: 

Jeśli przetwarzamy Państwa dane z uzasadnionych powodów, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu; dotyczy to również profilowania w oparciu o te postanowienia. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać Państwa danych, chyba że udowodnimy, że istnieją istotne podstawy do przetwarzania danych, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami lub też przetwarzanie danych służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych w celach marketingu bezpośredniego bez podania przyczyny.  

Prawo do odwołania się: 

Jeśli są Państwo zdania, że podczas przetwarzania danych osobowych naruszamy polskie lub europejskie przepisy o ochronie danych osobowych, prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia wszelkich pytań. Oczywiście mają Państwo również prawo do skontaktowania się z właściwym dla Państwa organem nadzorczym, odpowiednim urzędem państwowym ds. ochrony danych osobowych. 

Jeśli chcą Państwo dochodzić któregokolwiek z powyższych praw wobec nas, prosimy o kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych. W razie wątpliwości możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia tożsamości. 

 

Urząd właściwy do składania skarg: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa 
Polska 

Infolinia: +48 606-950-000 
Internet: https://uodo.gov.pl/

 

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności, jeśli będzie to konieczne ze względu na wprowadzenie nowych technologii. Upewnij się, że masz najnowszą wersję polityki prywatności. Jeżeli w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności zostaną wprowadzone jakiekolwiek istotne zmiany, zamieścimy je na naszej stronie internetowej. 

Wszyscy zainteresowani i odwiedzający naszą stronę internetową mogą skontaktować się z nami w przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych: 

Project 29 GmbH & Co. KG
Christian Volkmer
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Niemcy 

Telefon: +49 941 2986930
Faks+49 941 29869316
E-Mailanfragen@projekt29.de  
Internet: www.projekt29.de  

 

Aktualizacja: wrzesień 2019 r. 

Zapisz politykę prywatności w formacie PDF / drukowanie. 

Jeśli nie masz zainstalowanego czytnika PDF do przeglądania lub drukowania dokumentów, możesz go bezpłatnie pobrać np. na stronie www.adobe.com.